Οργάνωση

Η United Resort Consultants διαθέτει μια εξαιρετικά δομημένη και εξειδικευμένη διεύθυνση με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα και στόχους.


Η United Resort Consultants διαθέτει μια εξαιρετικά δομημένη και εξειδικευμένη διεύθυνση με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα και στόχους. 

Η αξιοπιστία της διεύθυνσης, η ποιότητα της εργασίας που πραγματοποιείται και η σταθερή αύξηση των ξενοδοχείων υπό διαχείριση καθώς και η επιτυχία των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται είναι η βάση της United Resort Consultants και αντιπροσωπεύουν την κινητήρια δύναμη που ώθησαν τα μέλη της στη δημιουργία της εταιρίας με σκοπό την επίτευξη της ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών τουρισμού.

Η εταιρεία διαθέτει μια λειτουργική οργανωτική δομή που αντιπροσωπεύεται από τους ακόλουθους τομείς:
Τομέας μάρκετινγκ και εμπορίου
Τομέας διαχείρησης και διοίκησης
Λειτουργικός τομέας

Η εταιρεία είναι εξοπλισμένη με ένα εσωτερικό γραφείο κρατήσεων σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις κρατήσεις που φθάνουν και είναι σε θέση να χειριστεί την αυξανόμενη ζήτηση και να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη.
Ο τομέας της διαχείρησης και της διοίκησης περιλαμβάνει το τμήμα αγορών που ασχολείται αποκλειστικά με την προμήθεια των προϊόντων, μηχανημάτων πρώτων υλών και εξοπλισμού, το τμήμα προσωπικού, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την πρόσληψη νέου προσωπικού και την εκπαίδευση του, το γραφείο ελέγχου της διαχείρισης που συνεχώς ελέγχει την εταιρική απόδοση αποδίδοντας εξαιρετική προσοχή στα κόστη που βαρύνουν την εταιρεία, το διοικητικό και λογιστικό γραφείο που οργανώνει και διαχειρίζεται τα καθήκοντα που σχετίζονται με την τήρηση των πληρωτέων λογαριασμών, των εισπρακτέων λογαριασμών και των γραμματείων και έχει καθήκοντα συντονισμού και την ευθύνη της οργάνωσης και της διαχείρισης του προϋπολογισμού και των οικονομικών πόρων  και τέλος το τμήμα νομικών και γενικών υποθέσεων που ασχολείται με όλες τις συμβάσεις και τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία.

Share: